Ξενάγηση στο εργοστάσιο

Οι Εξοπλισμοί μας

εξοπλισμός

Βαθμονομημένα βάρη δοκιμής 200T

εξοπλισμός

Καμπτική μηχανή 500T CNC

εξοπλισμός

Αυτόματη μηχανή συγκόλλησης

εξοπλισμός

Μηχάνημα κοπής πιάτων νέου τύπου

εξοπλισμός

Αποθήκη ζωγραφικής

εξοπλισμός

Μηχάνημα προκαμάρας

Το εργαστήρι μας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Συνεργείο 30000m²

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Μηχάνημα λυγίσματος

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Βαθμονόμηση και δοκιμή

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Πύλη της εταιρείας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

αποθήκη τελικών προϊόντων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Συγκόλληση